Wetenschap: filosofische inkadering

De decaan van de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht, Prof. Frank Miedema, heeft de bundel: Wetenschap 3.0, van academisch naar postacademisch onderzoek geschreven. Hierin filosofeert hij over de problemen die kleven aan wetenschappelijk onderzoek in de huidige westerse samenleving.

Mag de samenleving ervan uitgaan dat de wetenschappelijk onderzoekers objectief zijn en gedreven om de waarheid te ontdekken, of moet de samenleving alert zijn op belangenverstrengelingen van onderzoekers, die de uitkomsten van onderzoek mede bepalen? Is een wetenschappelijk onderzoeker vrij om het onderwerp van zijn onderzoek zelf uit te kiezen of wordt hij bepaald door maatschappelijke trends?

Dergelijke vragen vormen het onderwerp van de gebundelde essays van Prof. Miedema. Op Google books staat een deel van de tekst. Het boek is te leen bij de universiteitsbibliotheek.