Statistiek

Voor een arts is het van belang om enige kennis van statistiek te hebben. Niet alleen om onderzoek uit te kunnen voeren, maar ook om de medische literatuur te kunnen begrijpen. Het is van belang om te weten welke statistische methoden beschreven worden in de literatuur om te kunnen inschatten of de juiste statistische methode is toegepast en of deze op de juiste manier is toegepast.

De universiteitsbibliotheek heeft de beschikbaarheid over het e-book: Statistics Toolkit Online. In deze statistiek gereedschapskist staan op eenvoudige wijze begrippen uitgelegd.

Daarnaast is er een openbaar statistisch e-book beschikbaar: CAST. De afdeling Biostatistiek van de UMCU divisie het Julius centrum heeft een document gemaakt met een overzicht van veel statistische termen op basis van de oefeningen uit CAST.

Tot slot is er door het UU UMCU master programma Epidemiology een app ontwikkeld met veel gebruikte statistische berekeningen: WhatStat. Deze is tot op heden alleen nog beschikbaar via ITunes, aan een Android versie wordt nog gewerkt.