Reflecteren

Reflectie is een middel ter ondersteuning van het leren van je ervaringen. Reflecteren kun je leren. Om te leren reflecteren wordt bij het onderdeel Studiereflectie gebruik gemaakt van de cirkel van Korthagen.

Overgenomen uit: WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar, vanwege het Universiteitsfonds, op het vakgebied van de Didactiek voor het opleiden van leraren door Fred A.J. Korthagen 16 januari 2001

 • Bij fase 1 beschrijf je tegen welk probleem je bent aangelopen.
 • In fase 2 geef je aan wat je eigenlijk had willen bereiken en wat er toe geleid heeft dat je het doel niet hebt bereikt.
 • Fase 3 heeft tot doel om na te gaan wat de essentiële onderdelen zijn die je nodig hebt om je doel wel te bereiken.
 • In fase 4 ga je na hoe je die essentiële onderdelen concreet kunt inzetten bij een volgende vergelijkbare situatie.
 • In fase 5 experimenteer je met wat je in fase 4 hebt bedacht.

Daarbij kun je bij elke fase een aantal vragen stellen. Voor de stage vertaald zijn de vragen als volgt:

 • Fase 1: handelen (=fase 5 vorige cyclus)
  • Wat gebeurde er feitelijk?
  • Wie waren erbij betrokken?
  • Op welke afdeling vond deze ervaring plaats?
  • Wat was de diagnose en leeftijd van de patiënt (indien een patiënt betrokken was bij je indrukwekkende ervaring)?
  • Wat wilde je bereiken?
 • Fase 2: Terugblikken op het handelen
  • Waarom was deze ervaring indrukwekkend voor jou?
   • Wat dacht je (denken)?
   • Wat voelde je (beleving)?
   • Wat wilde je (motivatie)?
   • Wat heb je vervolgens in die situatie gedaan (handeling/gedrag)?
   • Wat was het effect van je handeling/gedrag?
 • Fase 3: Bewust worden van essentiële aspecten
  • Als je er nu op terugkijkt, wat vind je dan goed aan je eigen functioneren in die situatie?
  • Wat vind je minder goed aan je eigen functioneren?
  • Zou je in de toekomst in dezelfde situatie hetzelfde doen of iets anders en wat is hiervan de reden?
 • Fase 4: Formuleren van handelingsalternatieven
  • Welke alternatieven zie je?
  • Welke voor- en nadelen hebben die?
  • Wat zijn naar aanleiding van deze casus je belangrijkste leerpunten over:
   • Jezelf als persoon
   • Jezelf als stagiaire
   • Over het beroep arts