Pubmed

PubMed is de zoekmachine van de grote database Medline. Hierin zitten de gegevens van 24 miljoen artikelen op biomedisch gebied. Via de UBULINK kun je direct door naar de volledige tekst van die artikelen als de Universiteitsbibliotheek een abonnement heeft.

Uiteraard is Medline niet de enige bron op het medisch gebied. Er is ook een Europese tegenhanger Embase met daarin ook voor een deel unieke artikelen.

Voor PubMed zijn speciale LibGuides gemaakt; één die inzage geeft over wat voor bestand dit is, en één waarmee je jezelf kunt trainen in het gebruik ervan.