Presenteren

Het succes van presenteren, of het nu schriftelijk of mondeling is, hangt voor een groot deel af van de structuur van de presentatie. Daarnaast zijn voor een mondelinge presentatie de presentatietechnieken van belang en de opbouw van de dia’s.

Op deze pagina geven we enkele tools voor het maken van dia’s en het houden van een presentatie. Het is goed bij het maken van dia’s te bedenken dat je ook weer te maken hebt met auteursrecht wanneer je figuren overneemt uit literatuur of van internet.

De kernboodschap van iedere presentatie is: Zorg dat elk stukje informatie dat je geeft is opgebouwd volgens de structuur inleiding-uitwerking-afsluiting.