Plagiaat en fraude

Wetenschappelijke integriteit staat hoog op de agenda van de universiteiten. Dat is logisch, want wetenschappelijk wangedrag is enorm schadelijk voor het aanzien van de wetenschap.

Uit onderzoek is gebleken dat plagiaat en fraude geen zeldzame verschijnselen zijn. Recent is bijvoorbeeld onderzocht wat de redenen zijn dat artikelen die ooit gepubliceerd zijn later weer worden teruggetrokken. De meest voorkomende reden blijkt “misconduct” te zijn. In Nature is naar aanleiding van dat onderzoek een korte reactie geschreven: Misconduct is the main cause of life-sciences retractions.

De erkenning dat wetenschappelijk wangedrag kan voorkomen en de grote maatschappelijk impact van dit wangedrag hebben geleid tot strenge regels binnen de universiteit.

In de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de opleiding staat een hele paragraaf over plagiaat en fraude (art. 5.13).

De opleiding geneeskunde heeft een programma (Ephorus) dat gebruikt wordt om na te gaan of het werk dat door studenten wordt ingeleverd grotendeels eigen werk is, of dat er veel tekst is overgenomen uit al bestaande literatuur.