Klinisch wetenschappelijk onderzoek

Ons medisch handelen is voor een groot deel gebaseerd op klinisch wetenschappelijk onderzoek. Wanneer wij onze medische kennis willen uitbreiden, zullen we medisch wetenschappelijk onderzoek moeten uitvoeren. Als arts (in spé) hebben wij dus heel veel te maken met klinisch wetenschappelijk onderzoek.

De componenten van klinisch wetenschappelijk onderzoek zijn:

  1. Het opstellen van een onderzoeksvraag
  2. Het vaststellen van de methode van onderzoek
  3. Het verzamelen van data
  4. Het interpreteren van de data

Ad 1: Het opstellen van een onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag bepaalt welk type onderzoeksdesign nodig is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Ad 2. Het vaststellen van den methode van onderzoek.

Er zijn verschillende soorten onderzoeksdesign die op verschillende manieren ingedeeld worden. Voorbeelden zijn:

  • Case-control studies
  • Cohort studies
  • Gerandomiseerde gecontroleerde trials
  • Systematische reviews

In de NEJM (New England Journal of Medicine) van 1 september 2013 wordt een nieuw onderzoeksdesign besproken: “The Randomized Registry Trial”. In dit artikel wijzen ze erop dat gerandomiseerde gecontroleerde trials vaak duur en tijdrovend zijn, terwijl de onderzochte populatie niet altijd representatief is voor de individuele patiënt die de arts moet behandelen. De auteurs geven een voorbeeld van onderzoek dat vergelijkbaar is met gerandomiseerde gecontroleerde trials, maar dat niet uitgevoerd wordt op een patiëntenpopulatie, maar op grote databases van populaties, waarin van alles over die populatie is vastgelegd. Misschien interessant om dit artikel eens te lezen.

De onderstaande video geeft achtergrondinformatie over een aantal methoden van onderzoek.

In de video wordt onterecht aangegeven dat alle epidemiologische studies observationeel zijn. In AKWO zul je leren dat interventiestudies ook epidemiologische studies zijn.