Debatteren

Het voeren van een debat is iets anders dan discussiëren. Bij een debat proberen twee partijen met verschillende meningen een derde partij, het publiek, te overtuigen. Het beheersen van debattechnieken is ook voor de arts van straks van belang, omdat hij/zij in staat moet zijn de maatschappij over te halen positieve nieuwe ontwikkelingen binnen de geneeskunde te implementeren.

Door te debatteren tijdens je opleiding, en verplicht te zijn een standpunt te verdedigen dat misschien niet je eigen standpunt is, leer je bovendien dat ook een mening die tegengesteld is aan de jouwe gebaseerd kan zijn op valide argumenten.

Bij een debat worden altijd spelregels afgesproken. Voorbeelden van spelregels zijn afspraken over spreektijd en over het al dan niet elkaar in de rede mogen vallen. Als link vind je een document waarin de principes kort beschreven staan. Ook is er een externe link naar het jaarlijkse debat voor geneeskunde studenten uit heel Nederland. In 2014 is door omstandigheden deze debatwedstrijd niet doorgegaan, maar voor 2015 gaat de wedstrijd waarschijnlijk wel door.